TW FIX СТАНДАРД

Оквирот на латофлексот е од повеќе слоеви дрво со 26 подвижни дрвени летвички. Подлогата е наменета за сите врсти душеци. Латофлексот е тестиран да може да издржи тежина до 130 кг. Латофлексот е произведен во ЕУ. Стандардни димензии: 200×80/90.

TW FIX СТАНДАРД